Informatievaardigheden

Informatievaardigen Code Talent

Kritische beoordelen van digitale bronnen

Door informatievaardigheden leren kinderen informatie uit digitale bronnen op een kritisch wijze te zoeken, vinden, beoordelen en verwerken. In de context van 21e-eeuwse vaardigheden gaat het hierbij vaak om digitale bronnen.

Kinderen gaan aan de slag met vraagstukken zoals:

  • Hoe formuleer ik een goede zoekvraag?
  • Hoe zoek ik op internet?
  • Wat staat er precies in de tekst?
  • Van wie is de informatie afkomstig?
  • Hoe weet ik of de informatie betrouwbaar is?
  • En waar zoek ik als er niets op internet is te vinden?