Leerlijn

Leerlijn Code Talent

De leerlijn Code Talent

Code Talent is een doorlopende leerlijn voor kinderen van 7 tot 16 jaar. De leerlijn is ontwikkeld door onderwijskundigen van Onderwijs.pro. Zij voldoet aan de doelen van SLO.
De leerlijn Code Talent bestaat uit acht levels. Elk level bestaat uit vier modulen van zes lessen. Aan de hand van een handzaam werkboek leren kinderen stap voor stap de basisprincipes van de digitale vaardigheden.

De 4 digitale vaardigheden van de leerlijn vormen een samenhangend geheel en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je weet hoe een computer van binnen werkt, kun je sneller leren programmeren. Ook begrijp je dan beter hoe computers met elkaar communiceren of hoe informatie gedeeld en opgeslagen moet worden op een netwerk. 

Kinderen worden geactiveerd en gemotiveerd doordat zij realistische en op hun leeftijd aangepaste problemen moeten oplossen. De lessen en opdrachten zijn concentrisch opgebouwd wat betekent dat het geleerde uit de voorgaande lessen moet worden toegepast in nieuwe situaties om complexere vraagstukken op te lossen. Daarnaast leren kinderen van en met elkaar waardoor zij goed leren samenwerken. 

Hoe is de leerlijn opgebouwd?

Hieronder is weergegeven hoe de leerlijn opgebouwd is voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 

Code Talent en programmeren

Didactisch gezien is programmeren een goed middel om de verschillende digitale vaardigheden aan te leren omdat kinderen direct feedback krijgen op hun resultaten. Hierdoor kan er snel op fouten worden geanticipeerd en concrete succeservaringen worden opgedaan.

De opbouw van de leerlijn zorgt ervoor dat kinderen onder andere games, animaties en websites kunnen maken.

Verschillende programmeertalen binnen de leerlijn

De leerlijn van Code Talent is de eerste echte doorlopende leerlijn waarin kinderen vaardig worden gemaakt in meerdere belangrijke programmeertalen, zoals HTML & CSS, Javascript, Phyton en C# (C-sharp).