Privacyverklaring Code Talent

Privacyverklaring Code Talent

Code Talent, gevestigd aan de Schoutenstraat, Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina vindt u tevens de verplichte meldingen volgens de AVG wet.

Code talent zal nooit gegevens en informatie verspreiden of doorverkopen een andere partijen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen

Contactgegevens

Code Talent is onderdeel van Onderwijs.pro Opleidingen BV.

https://code-talent.pro
Schoutenstraat, 1211, Hilversum. 
Telefoonnummer op aanvraag

Persoonsgegevens die wij verwerken

Code Talent verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via formulieren op de website of via e-mail. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Geboortedatum.
 • Geslacht.
 • Naam van de school van het kind.
 • In welke groep uw kind zit. 
 • Bankrekeningnummer. Deze gegevens worden alleen verwerkt door Mollie. Dit is de aanbieder van online betaalmethodes waar Code Talent gebruik van maakt.
 • Internetbrowser en apparaat type.
 • IP-adres. Alleen bij inschrijving mailinglist.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@code-talent.pro, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Code Talent verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief MITS jij een klant bent óf jezelf hebt ingeschreven voor de mailinglijst.
 • Je te kunnen bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en services.
 • Code Talent analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten en services af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Code Talent verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarnaast verwerken we de gegevens die je zelf aanlevert, zoals informatie dat via het contactformulier wordt gestuurd. Wij raden aan om géén privacygevoelige informatie te verstrekken via de website en/of via het contactformulier

Geautomatiseerde besluitvorming

Code Talent neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Code Talent) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Code Talent bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Gezien de belastingdienst het verplicht stelt administratie tot 7 jaar te bewaren, houden we deze bewaartermijn aan. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Code Talent verkoopt jouw gegevens niet door aan derden en zal deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Dit is een overzicht van de partijen waar Code Talent mee samenwerkt:

 • Antagonist: het hostingbedrijf van onze website.
 • Mollie: wij gebruiken deze dienst voor het verzenden van betaallinken. Zij verwerken o.a. je naam en je bankgegevens.
 • MailChimp: dit is ons nieuwsbrievensysteem. Zij verwerken informatie van mensen die zich inschrijven op de mailinglijst van Code Talent.
 • Belastingdienst: ten alle tijden kunnen zij inzage opvragen in de administratie van Code Talent. 
 • Google (Analytics): Zij verwerken de statistieken van de website. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor onze website gebruiken wij verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom zijn we duidelijk over welke cookies we gebruiken en waarvoor we ze gebruiken. 

Code Talent gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Code Talent gebruikt cookies met een puur technische en analytische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor het plaatsen van functionele en analytische cookies hebben wij jouw toestemming niet nodig, mede omdat de cookies geen persoonsgegevens van jou verwerken of opslaan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@code-talent.pro

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Code Talent wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-o n

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Code Talent neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@code-talent.pro

Wat wij zelf nog doen voor het waarborgen van jouw privacy

Naast bovenstaande wettelijke eisen, ondernemen wij zelf ook stappen om jouw privacy te waarborgen:

 • Wij updaten onze website minimaal één keer per maand. Dit doen wij ter voorkoming van hackpogingen.
 • Wij verzamelen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om jou goed van dienst te zijn.
 • Onze website is beveiligd met een SSL certificaat.