Voor scholen

Alle leerlingen goed voorbereid op de toekomst

Kinderen groeien op in een digitaal tijdperk. Ze ontdekken geheel onbevangen de mogelijkheden van nieuwe technologie. Dit vraagt om digitale vaardigheden. Door het ontwikkelen van digitale vaardigheden worden kinderen gestimuleerd om op een nieuwe manier creatief uiting te geven aan gedachtes, ideeën en oplossingen.

Kinderen tijdens les Code Talent

Code Talent in jouw onderwijsaanbod

In de praktijk blijkt er behoefte te zijn aan kennis, inzicht én lesmateriaal dat concreet houvast biedt. Wij bieden deze houvast met de leerlijn digitale geletterdheid.

Wat is digitale geletterdheid?

Digitale geletterdheid is een 21e-eeuwse vaardigheid en is de verzamelnaam van 4 digitale vaardigheden:

Voordelen van Code Talent

  • Ontwikkeld door onderwijskundigen en digitale experts
  • Voldoet aan de doelstellingen van SLO
  • Overkoepelende leerlijn welke van basisschool doorloopt naar middelbare school
  • De leerlijn kan geïntegreerd worden in het eigen onderwijsaanbod
  • Leerlingen hebben geen voorkennis nodig
  • Het lesmateriaal bestaat uit zeer handzame en praktische werkboekjes
  • Wij leren docenten in een halve dag hoe je kinderen kunt begeleiden bij het werken aan Code Talent
  • Wij verzorgen eventueel ook zelf de trainingen op school